Drew Higginbotham

Program Eligibility Specialist

Download Contact Card

743
6
100
56
743
Program Eligibility Specialist
employee_743_Higginbotham_Drew
Employee Benefits Division
(501) 682-6618
Drew.Higginbotham@dfa.arkansas.gov