Drew Higginbotham

Program Eligibility Specialist

Download Contact Card

743
Program Eligibility Specialist
employee_743_Higginbotham_Drew
Employee Benefits Division
(501) 683-0620
Drew.Higginbotham@dfa.arkansas.gov