Shelly Edwards

Senior State Personnel Analyst

Download Contact Card

60
6
100
56
60
Senior State Personnel Analyst
employee_60_Edwards_Shelly
Office of Personnel Management
(501) 682-5175
Shelly.Edwards@dfa.arkansas.gov