Kashayla Bridges

Program/Field Audit Specialist

Download Contact Card

66
6
100
69
66
Program/Field Audit Specialist
employee_66_Bridges_Kashayla
Office of Field Audit Administration
(501) 682-7717
Kashayla.Bridges@dfa.arkansas.gov