Ted Thomas

AASIS Senior User Support Specialist

Download Contact Card

863
6
100
56
863
AASIS Senior User Support Specialist
employee_863_Thomas_Ted
Office of Information Services
(501) 683-2255
Ted.Thomas@dfa.arkansas.gov