Krishana Barnes

Environmental Health Specialist

Download Contact Card

8
8
Environmental Health Specialist
employee_8_Barnes_Krishana
Department of Health
(501) 280-4361
Krishana.Barnes@Arkansas.gov